OBRAZEC za uveljavljanje pravice potrošnika o odstopu od pogodbe

Spoštovani, obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo tega blaga:

Ime in Priimek:

Naslov, poštna številka in pošta:

Kontaktna številka:

Številka in datum računa:

Datum:

Podpis kupca:

V primeru, da želite iz katerega koli razloga odstopiti od prodajne pogodbe, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko predložite na priloženem obrazcu in ga izpolnjenega pošljete na naslov VINO d.o.o., Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana ali z nedvoumno izjavo, ki jo lahko pošljete po e-pošti na pijem@dobrovino.si. 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko ste prejeli blago.

Prejeti izdelki se morajo vrniti nepoškodovani in v nespremenjeni količini, razen, če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv potrošnik.

Potrošnik izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu kot je to nujnopotrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelkov, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelkov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Informacije o pritožbenem postopku in seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake so dostopne na www.dobrovino.si (Splošni pogoji poslovanja).


DOKUMENT DOBITE NA TEJ POVEZAVI