Chateau Ferriere

Chateau Ferriere

Château Ferrière je vinska posest v bordojski apelaciji Margaux. Znani svo po rdečih cuvejih, pri katerih prevladuje cabernet sauvignon. Leta 1855 je vinska klet dobila oznako tretje rasti v klasifikaciji Médoc in Graves. Ima 18 hektarjev pod vinsko trto, večinoma v sami vasi Margaux, zaradi česar je ena najmanjših rastišč v razredu.

Posestvo je bilo ustanovljeno in poimenovano po Gabrielu Ferrièru, članu dvora kralja Ludvika XV in vinskem posredniku v Bordeauxu v 18. stoletju. Družina Ferrière je bila lastnica posesti do leta 1914, nato pa je večkrat zamenjala lastnika in več desetletij sredi 20. stoletja je bilo vino v celoti vinificirano v Château Lascombes. Leta 1988 ga je kupila družina Villars, ki ima v lasti več drugih vinogradniških posestev, vključno s Château Haut-Bages Libéral v Pauillacu. Leta 2013 so bile izvedene pomembne obnove za posodobitev vinarskih objektov.

Vinograd je zasajen v tleh z globoko vloženimi prodnimi nanosi iz bližnje reke Garonne nad apnenčastim laporjem.

Scroll to Top